Μέθοδος ICSI

Τί είναι η ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου και πώς λειτουργεί;

H ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI) περιλαμβάνει την έγχυση ενός μόνο σπερματοζωαρίου σε ένα ωάριο με σκοπό να το γονιμοποιήσει.

icsi

Το γονιμοποιημένο ωάριο (έμβρυο) μεταφέρεται στη συνέχεια στη μήτρα της γυναίκας.Η σημαντική εξέλιξη του ICSI σημαίνει ότι όσο κάποια σπερματοζωάρια μπορούν να αποκτηθούν (ακόμη και σε πολύ μικρό αριθμό) είναι δυνατή η γονιμοποίηση

Είναι η μέθοδος ICSI για μένα;

Η μέθοδος ICSI συχνά συνιστάται όταν:

  • ο σύντροφος έχει πολύ χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων
  • έχουν εντοπιστεί άλλα προβλήματα με το σπέρμα, όπως η κακή μορφολογία (ασυνήθιστο σχήμα) ή/και μικρή κινητικότητα
  • σε προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) υπήρξε είτε μόνο ένα απροσδόκητα χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης των ωαρίων, είτε παντελής αποτυχία γονιμοποίησης γενικά
  • ο σύντροφος είχε προβεί σε επέμβαση ανδρικής στείρωσης και το σπέρμα έχει συλλεχθεί απευθείας από τους όρχεις ή την επιδιδυμίδα
  • υπάρχει μηδαμινή ύπαρξη σπερματοζωαρίων (αζωοσπερμία) και η δωρεά σπέρματος δεν είναι επιθυμητή
  • ο σύντροφος δεν εκσπερματώνει, αλλά το σπέρμα έχει συλλεχθεί απευθείας από τους όρχεις
  • ο σύντροφος αντιμετωπίζει προβλήματα στύσης και εκσπερμάτισης. Αυτό περιλαμβάνει τους άνδρες με κάκωση νωτιαίου μυελού, διαβήτη και άλλων παθήσεων.

Πώς δρα η μέθοδος ICSI;

Η διαδικασία για το ICSI είναι παρόμοια με αυτή για την εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά αντί η γονιμοποίηση να πραγματοποιηθεί τυχαία σε ένα τρυβλίο (πιάτο εργαστηρίου), ο εμβρυολόγος επιλέγει σπερματοζωάρια από το δείγμα και ένα σπερματοζωάριο ενίεται απευθείας σε κάθε ωάριο.

isci_effects
Για τις γυναίκες

Βήμα 1.

    Παίρνετε φάρμακα γονιμότητας για την διέγερσηση των ωοθηκών σας ώστε να παράγουν περισσότερα ωάρια, όπως και για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Βήμα 2.

    Τα ωάρια συλλέγονται και στη συνέχεια σε κάθε ένα ενίεται με ένεση ένα σπερματοζωάριο από τον σύντροφό σας ή έναν δότη. Μετά από δύο με τρεις ημέρες στο εργαστήριο, αυτά που είναι γονιμοποιημένα μεταφέρονται στην μήτρα σας με τον ίδιο τρόπο όπως και για τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.

 

    Οποιοδήποτε από τα εναπομείναντα έμβρυα θεωρηθεί κατάλληλο μπορεί να καταψυχθεί για μελλοντική χρήση.

Βήμα 3.

    Ορισμένες κλινικές ενδέχεται επίσης να προσφέρουν βλαστοκύστη μεταφοράς, όπου τα γονιμοποιημένα ωάρια αφήνονται να ωριμάσουν για πέντε έως έξι ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρονται.

Βήμα 4.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο γιατρός σας θα κανονίσει μια ημερομηνία κατάλληλη για το τεστ εγκυμοσύνης σας.

Για τους άνδρες

Βήμα 1.

    Ένας εμβρυολόγος θα εξετάσει το σπέρμα σας κάτω από ένα μικροσκόπιο και να αποφασίσει εάν η μέθοδος ICSI θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητές σας να αποκτήσετε ένα μωρό.

Βήμα 2.

    Το επόμενο βήμα εξαρτάται από το αν είστε σε θέση να παρέχετε σπέρμα χωρίς ιατρική επέμβαση.

 

    Εάν μπορείτε, τότε δίνετε ένα φρέσκο δείγμα σπέρματος την ίδια ημέρα που τα ωάρια συλλέγονται από τη σύντροφό σας.

-Ή-

    Σπερματοζωάρια μπορούν να συλλεχθούν απευθείας από την επιδιδυμίδα (ένα στενό σωλήνα μέσα στο όσχεο, όπου αποθηκεύονται τα σπερματοζωάρια και ωριμάζουν), χρησιμοποιώντας ένα είδος λεπτής σύριγγας. Αυτό είναι γνωστό ως «διαδερμική αναρρόφηση επιδιδυμίδας σπέρματος» ή PESA.

Σπέρμα μπορεί επίσης να ανακτηθεί από τους όρχεις, μια διαδικασία γνωστή ως «αναρρόφηση σπέρματος όρχεων» ή TESA.
Είναι επίσης δυνατή η αφαίρεση μικροσκοπικής ποσότητας ορχικού ιστού από τον οποίον μπορεί να εξαχθεί σπέρμα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «εξαγωγή σπέρματος όρχεων» ή TESE.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με PESA, ή TESA και TESE, μιλήστε με το γιατρό σας.
Βήμα 3. Ένα μόνο σπερματοζωάριο εγχέεται σε κάθε ωάριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ωάριο γονιμοποιήθηκε, αλλά η μέθοδος ICSI δίνει τώρα την ευκαιρία ώστε να αρχίσει μία περίπλοκη διαδικασία. Η μέθοδος ICSI δεν αποτελεί εγγύηση ότι η γονιμοποίηση θα πραγματοποιηθεί.
Βήμα 4. Στη συνέχεια, 1-3 από τα καλύτερα έμβρυα, που πολλαπλασιάζονται σωστά μεταφέρονται στη μήτρα.

isci_men

Σε περίπτωση μηδενικού αριθμού σπερματοζωαρίων

Εάν έχετε μηδενικό αριθμό σπερματοζωαρίων (αζωοσπερμία) λόγω άλλης αιτίας εκτός από επέμβαση ανδρικής στείρωσης, η πιθανότητα ανάκτησης σπέρματος χειρουργικά με μία από τις μεθόδους PESA, TESA ή TESE μπορεί να είναι πολύ χαμηλή ή τουλάχιστον αβέβαιη.

  • Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε για μια χειρουργική ανάκτηση σπέρματος, και αν προκύψει σπέρμα αποθηκέψτε το. Εάν δεν προκύψει σπέρμα, τότε πρέπει να σκεφτείτε την πιθανότητα χρήσης σπέρματος δότη για την ολοκλήρωση του κύκλου της εξωσωματικής.

Τα σχόλια είναι κλειστά.